Cursussen

 

Zeilen
150
Niet-leden
Weekcursus van 10u00 tot 16u00
(minimum 4 personen)
Optimist: 9-14 jaar
Tweemansboten: jongeren vanaf 14 jaar en volwassenen
Windsurfen
140
Niet-leden
Weekcursus van 13u00 tot 15u00
Mogelijk vanaf 12 jaar
Minimumleeftijd omwille van kracht/gewicht

Betaling cursus

Het lesgeld dient minimum een week voor de start betaald te zijn.
Overschrijving met vermelding van: naam, voornaam, week en telefoonnummer.

IBAN : BE11 7350 0366 2948  BIC : KREDBEBB